® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® ZASTRZEŻENIE LOGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY | REJESTRACJA LOGO FIRMY | REJESTRACJA NAZWY FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY - ZASTRZEŻENIE LOGO, ZASTRZEŻENIE MARKI, ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY, ZASTRZEŻENIE NAZWY PRODUKTU, ZASTRZEŻENIE OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH. ZNAK TOWAROWY / TEKSTOWY / GRAFICZNY / NAZWA / MARKA / SLOGAN / ZNAK FIRMOWY REJESTRACJA - OCHRONA PRAWNA - ® / R ---> PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie - ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie

Przejdź do treści

Menu główne:

® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ®       PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie       ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy ® ochrona marki ® dodaj ® / r do nazwy i logo ® zastrzeżenie logo firmy | zastrzeżenie nazwy firmy | rejestracja logo firmy | rejestracja nazwy firmy | zastrzeżenie znaku graficznego firmy | zastrzeżenie znaku towarowego firmy | rejestracja znaku graficznego firmy | rejestracja znaku towarowego firmy ® zastrzeżenie logo, zastrzeżenie marki, zastrzeżenie nazwy firmy, zastrzeżenie nazwy produktu, zastrzeżenie oznaczeń słownych lub graficznych ® znak towarowy / tekstowy / graficzny / nazwa / marka / slogan / znak firmowy rejestracja - ochrona prawna - ® / r       WYCENA MARKI / WYCENA ZNAKU TOWAROWEGO / WYCENA LOGO / WYCENA NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU / WYCENA SLOGANU REKLAMOWEGO / WYCENA HASŁA / WYCENA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH / SZKOLENIE /       PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie      wycena marki, znaku towarowego, logo, nazwy firmy lub produktu, sloganu , hasla reklamowego, innych oznaczen slownych lub graficznych – szkolenie.       ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ®       ZASTRZEŻENIE LOGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY | REJESTRACJA LOGO FIRMY | REJESTRACJA NAZWY FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY       PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie       ZASTRZEŻENIE LOGO, ZASTRZEŻENIE MARKI, ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY, ZASTRZEŻENIE NAZWY PRODUKTU, ZASTRZEŻENIE OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH.       ZNAK TOWAROWY / TEKSTOWY / GRAFICZNY / NAZWA / MARKA / SLOGAN / ZNAK FIRMOWY REJESTRACJA - OCHRONA PRAWNA - WWW.LOGO.SPECJALISTA.WAW.PL - ® / R       ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ®       ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ®       ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ®       ZASTRZEŻENIE LOGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY | REJESTRACJA LOGO FIRMY | REJESTRACJA NAZWY FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY       ZASTRZEŻENIE LOGO, ZASTRZEŻENIE MARKI, ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY, ZASTRZEŻENIE NAZWY PRODUKTU, ZASTRZEŻENIE OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH.       ZNAK TOWAROWY / TEKSTOWY / GRAFICZNY / NAZWA / MARKA / SLOGAN / ZNAK FIRMOWY REJESTRACJA - OCHRONA PRAWNA - WWW.LOGO.SPECJALISTA.WAW.PL - ® / R       ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy ® ochrona marki ® dodaj ® / r do nazwy i logo ® zastrzeżenie logo firmy | zastrzeżenie nazwy firmy | rejestracja logo firmy | rejestracja nazwy firmy | zastrzeżenie znaku graficznego firmy | zastrzeżenie znaku towarowego firmy | rejestracja znaku graficznego firmy | rejestracja znaku towarowego firmy ® zastrzeżenie logo, zastrzeżenie marki, zastrzeżenie nazwy firmy, zastrzeżenie nazwy produktu, zastrzeżenie oznaczeń słownych lub graficznych ® znak towarowy / tekstowy / graficzny / nazwa / marka / slogan / znak firmowy rejestracja - ochrona prawna - www.logo.specjalista.waw.pl - ® / r       ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ®       WYCENA MARKI / WYCENA ZNAKU TOWAROWEGO / WYCENA LOGO / WYCENA NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU / WYCENA SLOGANU REKLAMOWEGO / WYCENA HASŁA / WYCENA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH / SZKOLENIE /       wycena marki, znaku towarowego, logo, nazwy firmy lub produktu, sloganu , hasla reklamowego, innych oznaczen slownych lub graficznych – szkolenie.
usługa realizowana:

STACJONARNIE
KORESPONDENCYJNIE
Z DOJAZDEM DO KLIENTA
REJESTRACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH

czyli potocznie mówiąc


ZASTRZEŻENIE
LOGO / NAZWY FIRMY


a także
NAZWY PRODUKTU, MARKI, HASŁA, SLOGANU REKLAMOWEGO ORAZ INNYCH OZNACZEŃ
SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH.
DLACZEGO
WARTO ZASTRZEC NAZWĘ/LOGO SWOJEJ FIRMY?
Logo jest niepowtarzalnym identyfikatorem firmy i/lub jej produktu na rynku, a zarazem jest też nierozdzielnym elementem wizerunku przedsiębiorstwa.

Jak wykazują przeprowadzane badania, firmę i jej produkty, zdecydowana większość klientów identyfikuje wyłącznie poprzez skojarzenia z jej znakiem graficznym lub nazwą.

Zastrzeżony znak graficzny w oczywisty sposób podnosi prestiż firmy.

Zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, której Polska jest częścią, znak towarowy (logo) jest własnością prawem chronioną. Jednakże aby tak się stało, musi on zostać najpierw właściwie zarejestrowany (zastrzeżony).

Właściwa rejestracja (zastrzeżenie) znaku towarowego jest jedyną gwarancją prawnej ochrony logo Twojej firmy. Logo którego wartość budowana jest często przez wiele lat, w ciągu których firma ponosi na ten cel znaczne nakłady finansowe, a tworzący ją ludzie, wielki wysiłek i zaangażowanie swojej pracy.

Logo często jest wartością samą w sobie. Niekiedy jego wartość znacznie przewyższa wartość pozostałego majątku firmy.

Bywa, że dla "znaczka" kupuje się całe przedsiębiorstwo.

Nierzadkie są też przypadki gdy banki udzielają znacznych kredytów których zabezpieczeniem jest prawo własności znaku towarowego.


Oczywiście dotyczy to wyłącznie:ZAREJESTROWANEGO / ZASTRZEŻONEGO
a co za tym idzie
PRAWNIE CHRONIONEGO LOGO.     I właśnie dlatego
MUSISZ ZASTRZEC SWOJE LOGO!
Już teraz!
CO DAJE
ZASTRZEŻENIE LOGO LUB NAZWY?
Prawidłowe zastrzeżenie logo i/lub nazwy firmy daje tzw.

WYŁACZNE PRAWO OCHRONNE

na posługiwanie się danym oznaczeniem (słowo, rysunek, inne) w obrocie gospodarczym na terenie Polski, co oznacza, że dany znak staje się wyłączną własnością podmiotu na rzecz którego udzielone zostało prawo ochronne i odtąd to ten podmiot decyduje kto, kiedy i na jakich warunkach może się danym oznaczeniem posługiwać.

Dodatkowo znak taki staje się częścią majątku firmy i jako wartość niematerialna i prawna może znacznie podnieść wartość księgową firmy, a także być amortyzowany, sprzedany, wynajmowany lub zastawiony. Można także udzielać odpłatnej licencji na posługiwanie się nim innym podmiotom.

Zastrzeżony znak jest objęty ochroną prawną na rzecz podmiotu który jest jego właścicielem. Podmiot ten staje się jedynym uprawnionym do czerpania wszelkich pożytków z danego znaku. Może także dochodzić roszczeń odszkodowawczych oraz przekazania nienależnie uzyskanych korzyści z posługiwania się daną marką od innych podmiotów bezprawnie wykorzystujących jego markę w swojej działalności gospodarczej.

Szczególnie podmioty prowadzące sprzedaż internetową, czy to poprzez własne domeny (sklepy internetowe) czy też za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów handlowych (aukcyjnych) są narażone na niebezpieczeństwo podszywania się pod ich markę. Uwzględniając wzrost tego rynku, a jednocześnie zagrożenia nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem sprzedaży zdalnej, ochrona własnej tożsamości (marki) powinna być priorytetem dla firm funkcjonujących w tym segmencie rynku, albowiem nie ma dla nich większego zagrożenia aniżeli nierzetelny konkurencyjny podmiot obierający sobie ich nazwę jako np. jako nick w serwisie aukcyjnym lub nazwę domeny i prowadzący niskiej jakości działalność opartą na zaufaniu do ciężko wypracowanej marki. Gdy nasza nazwa/logo nie są zastrzeżone pozostajemy praktycznie bezradni wobec takiego procederu. Jedynie posiadanie prawa wyłącznego do logo lub nazwy (tzw. zastrzeżenie) daje nam skuteczne narzędzie prawne do skutecznej ochrony swojej marki (wizerunku i tożsamości handlowej) oraz obrony przed podszywającymi się pod nas nierzetelnymi podmiotami, które poprzez swoją działalność psują nam rynek i opinię, skutecznie zniechęcając klientów, którzy często sami z siebie są pełni obaw dokonując zakupów, często jedynie na podstawie zdjęcia i opisu towaru. Zaufanie do sprzedawcy jest podstawą takich transakcji.

Nawet gdy nasza firma nie prowadzi sprzedaży internetowej to musi mieć na uwadze inne podmioty wykorzystujące jej nazwę lub logo i związaną z nimi renomę i pozycję rynkową choćby tylko po to aby promować swoją konkurencyjną ofertę używając odpowiednich tagów lub nazw domen. Takim praktykom można także się skutecznie przeciwstawić.

Potrzeba tylko odpowiednich narzędzi prawnych, z których podstawowym jest poprawne zastrzeżenie własnej marki !
REJESTRACJA
ZNAKÓW TOWAROWYCH.
Rejestracja znaków towarowych, czyli potocznie mówiąc zastrzeganie logo, marki, nazwy firmy bądź produktu oraz innych oznaczeń słownych lub graficznych. W ramach usługi wykonujemy:


OPRACOWANIE GRAFICZNE LOGO
lub jego dostosowanie w sposób wymagany dla procesu jego zarejestrowania,

WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
niezbędnej do procedury rejestracji znaku towarowego,

ZŁOŻENIE PRZYGOTOWANEJ DOKUMENTACJI
w zastępstwie zamawiającego,

INNE CZYNNOŚCI
związane z procedurą rejestracji (np. przygotowanie regulaminu znaku wspólnego, uzyskanie świadectwa pierwszeństwa),

KONSULTACJE
w zakresie zastrzeżenia nazwy i/lub logo firmy.

OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ
nad procesem rejestracji aż do momentu wydania decyzji (w ramach usług kompleksowych) obejmującą sporządzanie pism, stanowisk, odpowiedzi, wyjaśnień itp. podczas całego procesu rejestracji znaku
bez dodatkowych opłat!
GWARANTOWANA
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

     

również z możliwością DOJAZDU DO KLIENTA!
Dodaj ®-kę do swojego LOGO!
Nie zwlekaj, czekając aż zrobi to twój konkurent!
Markę łatwo stracić trudno odzyskać!
USŁUGI
KOMPLEKSOWE.
Usługa kompleksowa w zakresie zastrzegania nazwy i/lub logo firmy oraz innych oznaczeń słownych i/lub graficznych realizowana jest:

STACJONARNIE
KORESPONDENCYJNIE
Z DOJAZDEM DO KLIENTA

zależnie od preferencji zlecającego.


     


Zakres usług kompleksowych realizowanych w powyższych opcjach jest jednakowy.

Różnica sprowadza się do technicznej strony realizacji usługi. Szczegóły - patrz cennik poniżej.
CENNIK USŁUG
ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ / ZASTRZEŻENIEM LOGO / NAZWY FIRMY (ZNAKU TOWAROWEGO) oraz innych oznaczeń słownych lub graficznych.

Obowiązuje od dnia 3 listopada 2016 roku do odwołania.
CENNIK USŁUG ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ / ZASTRZEŻENIEM LOGO LUB NAZWY FIRMY (ZNAKU TOWAROWEGO) oraz innych wcześniej wymienionych oznaczeń słownych lub graficznych realizowanych w ramach tzw. procedury krajowej - tj. zastrżeżenie znaku (np. nazwy, logo itd.) na terytorium RP z jednoczesnym umieszczeniem informacji o udzielonym prawie ochronnym (wyłącznym) w Polsce w międzynarodowych bazach urzędowych.
USŁUGI KOMPLEKSOWE
w zakresie zastrzeżenia nazwy / logo firmy.
U W A G A !

ZAKRES USŁUGI KOMPLEKSOWEJ
w opisanych poniżej trzech wariantach
realizacji jest jednakowy.

Różnica sprowadza się jedynie do technicznego sposobu realizacji usługi (stacjonarnie, korespondencyjnie lub z dojazdem do klienta).
PROMOCJA!!!USŁUGI ZDALNE
(KORESPONDENCYJNE)
w zakresie zastrzeżenia
nazwy / logo firmy


teraz

50%
TANIEJ !!!
w stosunku do ceny usług stacjonarnych.
USŁUGA KOMPLEKSOWA
REALIZOWANA NA ODLEGŁOŚĆ
(korespondencyjnie - zdalnie)

tj.
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ ZNAKU (LOGO, MARKI, NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU, INNYCH OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH) DO ZASTRZEŻENIA W PROCEDURZE KRAJOWEJ:


W ramach usługi realizowana jest konsultacja w trakcie której uzgadniane są możliwości rejestracji danego znaku towarowego (logo), analizowane aspekty prawne z tym związane a ponadto uzgadniane wszelkie szczegóły istotne z punktu widzenia przyszłej rejestracji oraz ochrony prawnej znaku towarowego (logo lub nazwy).

Klient uzyskuje także wszelkie dodatkowe informacje nt. procedury rejestracyjnej oraz innych czynności i kosztów z nią związanych, jak też sposobu ich realizacji.

W wyniku konsultacji i w oparciu o informacje oraz ustalenia poczynione w jej trakcie w ciągu kilku dni sporządzana jest kompletna dokumentacja zgłoszeniowa znaku towarowego, nazwy lub logo firmy dla potrzeb jego zastrzeżenia.


Cena usługi obejmuje także OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ NAD PROCESEM REJESTRACJI aż do momentu wydania decyzji obejmującą sporządzanie pism (stanowisk, odpowiedzi, wyjaśnień ect.) podczas całego procesu rejestracji bez dodatkowych opłat.


W tej opcji usługi kompleksowej wszystko dokonywane jest zdalnie, tj. konsultacja i wszystkie uzgodnienia odbywają się telefonicznie i drogą korespondencji e-mali, zaś przygotowana dokumentacja wysyłana jest pocztą (gotowe do podpisu dokumenty w wersji papierowej) do klienta.


Cena usługi wynosi: 950,oo złotych,

a w przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednego znaku (np. osobno nazwy i logo), opłata za usługę sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej dla drugiego i kolejnych znaków realizowana jednocześnie z pierwszym znakiem wynosi tylko: 650,oo złotych.
PROMOCJA!!!DOJAZD DO KLIENTA
na terenie Warszawy i okolic
GRATIS!
(usługa z dojazdem realizowana
w cenie usługi stacjonarnej)
USŁUGA KOMPLEKSOWA
REALIZOWANA Z DOJAZDEM
DO KLIENTA
(na terenie całego kraju)

tj.
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ ZNAKU (LOGO, MARKI, NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU, INNYCH OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH) DO ZASTRZEŻENIA W PROCEDURZE KRAJOWEJ:


W ramach usługi realizowana jest konsultacja w trakcie której uzgadniane są możliwości rejestracji danego znaku towarowego (logo), analizowane aspekty prawne z tym związane a ponadto uzgadniane wszelkie szczegóły istotne z punktu widzenia przyszłej rejestracji oraz ochrony prawnej znaku towarowego (logo lub nazwy).

Klient uzyskuje także wszelkie dodatkowe informacje nt. procedury rejestracyjnej oraz innych czynności i kosztów z nią związanych, jak też sposobu ich realizacji.

W wyniku konsultacji i w oparciu o informacje oraz ustalenia poczynione w jej trakcie w ciągu kilku dni sporządzana jest kompletna dokumentacja zgłoszeniowa znaku towarowego, nazwy lub logo firmy dla potrzeb jego zastrzeżenia.


Cena usługi obejmuje także OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ NAD PROCESEM REJESTRACJI aż do momentu wydania decyzji obejmującą sporządzanie wszelkich pism (stanowisk, odpowiedzi, wyjaśnień ect.) podczas całego procesu rejestracji bez dodatkowych opłat.


Poniższe ceny obejmują dwukrotny dojazd do klienta w związku z realizacją usługi.


Usługa kompleksowa realizowana z dojazdem do klienta na terenie:


 miasto WARSZAWA i bliskie okolice:

Cena usługi wynosi: 2100,oo złotych,
a w przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednego znaku (np. osobno nazwy i logo), opłata za usługę sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej dla drugiego i kolejnych znaków realizowana jednocześnie z pierwszym znakiem wynosi tylko: 900,oo złotych.


 miasta KRAKÓW, ŁÓDŹ, SZCZECIN, KATOWICE, WROCŁAW, POZNAŃ, TRÓJMIASTO:

Cena usługi wynosi: 2700,oo złotych,
a w przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednego znaku (np. osobno nazwy i logo), opłata za usługę sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej dla drugiego i kolejnych znaków realizowana jednocześnie z pierwszym znakiem wynosi tylko: 900,oo złotych.


 POZOSTAŁE miasta i miejscowości:

Cena usługi wynosi: 2100,oo złotych
+ koszt dojazdu zależny od odległości,
a w przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednego znaku (np. osobno nazwy i logo), opłata za usługę sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej dla drugiego i kolejnych znaków realizowana jednocześnie z pierwszym znakiem wynosi tylko: 900,oo złotych.

Aby uzyskać szczegółową kalkulację kosztu dojazdu do danej miejscowości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
USŁUGA KOMPLEKSOWA
STACJONARNA
(realizowana bez dojazdu do klienta)

tj.
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ ZNAKU (LOGO, MARKI, NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU, INNYCH OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH) DO ZASTRZEŻENIA W PROCEDURZE KRAJOWEJ:


W ramach usługi realizowana jest konsultacja w trakcie której uzgadniane są możliwości rejestracji danego znaku towarowego (logo), analizowane aspekty prawne z tym związane a ponadto uzgadniane wszelkie szczegóły istotne z punktu widzenia przyszłej rejestracji oraz ochrony prawnej znaku towarowego (logo lub nazwy).

Klient uzyskuje także wszelkie dodatkowe informacje nt. procedury rejestracyjnej oraz innych czynności i kosztów z nią związanych, jak też sposobu ich realizacji.

W wyniku konsultacji i w oparciu o informacje oraz ustalenia poczynione w jej trakcie w ciągu kilku dni sporządzana jest kompletna dokumentacja zgłoszeniowa znaku towarowego, nazwy lub logo firmy dla potrzeb jego zastrzeżenia.


Cena usługi obejmuje także OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ NAD PROCESEM REJESTRACJI aż do momentu wydania decyzji obejmującą sporządzanie pism (stanowisk, odpowiedzi, wyjaśnień ect.) podczas całego procesu rejestracji bez dodatkowych opłat.


Cena usługi wynosi: 2100,oo złotych,

a w przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednego znaku (np. osobno nazwy i logo), opłata za usługę sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej dla drugiego i kolejnych znaków realizowana jednocześnie z pierwszym znakiem wynosi tylko: 900,oo złotych.
U W A G A !

Zakres usługi kompleksowej
w opisanych poniżej trzech wariantach
realizacji jest jednakowy.

Różnica sprowadza się jedynie do technicznego sposobu realizacji usługi (stacjonarnie, korespondencyjnie lub z dojazdem do klienta).
Podane powyżej ceny usług kompleksowych dotyczą tzw. procedury krajowej (zastrżeżenie na terytorium RP z jednoczesnym umieszczeniem informacji o udzielonym prawie ochronnym (wyłącznym) w Polsce w międzynarodowych bazach urzędowych) i nie obejmują opłat urzędowych związanych z przyjęciem zgłoszenia.

Opłaty te wynoszą od 450,oo złotych. Ich dokładna wysokość określana jest na podstawie sporządzonej dokumentacji i zalezy od ilości klas towarowych bądź usługowych wg. klasyfikacji nicejskiej do których odnosi się dany znak (nazwa lub logo firmy). Z reguły firmy o sprofilowanej działalności (np. specjalizujące się w sprzedaży określonego rodzaju asortymentu lub świadczące usługi w określonym zakresie) mieszczą się w ww. opłacie podstawowej lub niewiele wyższej. Szczegółowa tabela aktualnie obowiązujących opłat urzedowych dostępna jest w naszym poradniku.
KONSULTACJE
związane z zastrzeżeniem nazwy / logo firmy.
KONSULTACJA bez przygotowywania dokumentacji
(realizowana na terenie całego kraju)


Konsultacja trwa zwykle ok. 2-3 godzin. W jej trakcie klient zapoznaje się z możliwościami rejestracji jego znaku towarowego (logo), poznaje aspekty prawne z tym związane a ponadto uzgadnia wszelkie szczegóły istotne z punktu widzenia przyszłej rejestracji znaku towarowego (logo).

Klient uzyskuje także wszelkie dodatkowe informacje nt. procedury rejestracyjnej oraz innych czynności i kosztów z nią związanych, jak też sposobu ich realizacji.
Klient uzyskuje też odpowiedzi na wszelkie inne pytania związane z tematem ochrony prawnej logo.

W trakcie konsultacji klient może rozszerzyć zakres zlecenia o przygotowanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem rejestracyjnym logo lub po jej zakończeniu przygotować samodzielnie taką dokumentację w oparciu o informacje uzyskane podczas konsultacji.

W przypadku rozszerzenia zakresu usługi w trakcie konsultacji o sporządzenie dokumentacji opłata za konsultację nie jest pobierana i klient pokrywa jedynie koszt usługi przewidziany dla usługi kompleksowej (patrz powyżej), gdyż konsultacje jest standardową częścią tej usługi.

Poniższe ceny obejmują jednokrotny dojazd do klienta w związku z realizacją usługi konsultacji.


Usługa realizowana stacjonarnie lub z dojazdem do klienta na terenie:

a) miasto WARSZAWA i bliskie okolice:
Cena usługi wynosi: 600,oo złotych.

b) miasta KRAKÓW, ŁÓDŹ, SZCZECIN, KATOWICE, POZNAŃ, WROCŁAW, GDAŃSK:
Cena usługi wynosi: 1200,oo złotych.

c) POZOSTAŁE miasta i miejscowości:
Cena usługi wynosi: 900,oo złotych + koszt dojazdu zależny od odległości.

Aby uzyskać szczegółową kalkulację kosztu dojazdu do danej miejscowości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
POZOSTAŁE USŁUGI
związane z zastrzeżeniem nazwy / logo firmy.
UWAGA!

Usługi wymienione w tym dziale są proponowane
opcjonalnie wg. potrzeb oraz dla wygody klienta.  

Ich realizacja najczęściej nie jest wymagana
dla procedury zastrzegania logo lub nazwy.
Opracowanie graficzne logo
(opłata pobierana wyłącznie w przypadku gdy klient nie jest w stanie dostarczyć logo wymaganej jakości w wersji elektronicznej) - dotyczy znaków graficznych lub posiadających nadaną formę graficzną.
Cena od 500,oo złotych.


Sporządzenie regulaminu znaku
(wymagane w niektórych przypadkach wskazanych w Ustawie np. gdy właścicielem znaku jest więcej niż jeden podmiot i podmioty te wspólnie zgłaszają znak).
Cena 650,oo złotych.


Sporządzenie umowy cesji znaku
(np. w przypadku zbycia (sprzedaż, darowizna, przekazanie, inne) praw do znaku przez właściciela na rzecz innego podmiotu.
Cena od  500,oo złotych.


Sprawdzenie znaku
realizowane dla potrzeb klienta (czynność ta nie jest konieczna dla procesu rejestracji). Polega na weryfikacji czy dany znak występuje w rejestrach znaków zastrzeżonych oraz znaków zgłoszonych oczekujących na decyzję:

Cena od 1300,oo złotych
– znaki wyłącznie tekstowe.

Cena od 2400,oo złotych
– znaki tekstowe zawierające grafikę lub posiadające nadaną formę graficzną.

Cena od 4900,oo złotych
– znaki graficzne.

Powyższe ceny dotyczą sprawdzenia pojedynczego znaku i są realizowane wyłącznie w połączeniu z usługami kompleksowymi opisanymi na początku niniejszego cennika.

Szczegółowe warunki i zakres sprawdzenia uzgadniane są indywidualnie. W wyniku sprawdzenia klient otrzymuje sprawozdanie z wynikami sprawdzenia w poszczególnych rejestrach wraz z odpisem ujawnionych w nich informacji.


Inne usługi
(np. uzyskanie świadectwa pierwszeństwa, projekt znaku, itd…)
Cena i zakres prac uzgadniane indywidualnie.
PROCEDURY MIĘDZYNARODOWE
związane z zastrzeżeniem nazwy / logo firmy.
Usługi i opłaty w procedurze międzynarodowej:


Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej znaku towarowego (logo i/lub nazwy firmy/produktu)
w jednolitej procedurze międzynarodowej - regionalnej czyli tzw. ZASTRZEŻENIE UNIJNE
obejmujące wszystke państwa UE realizowane:ZDALNIE - NA ODLEGŁOŚĆ
(usługa korespondencyjna)

Cena usługi wynosi: 2900,oo złotych,
a w przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednego znaku (np. osobno nazwy i osobno logo firmy lub dwóch różnych znaków) opłata za przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej dla drugiego i kolejnych znaków to tylko 1800,oo złotych.


STACJONARNIE
Cena usługi wynosi: 3600,oo złotych,
a w przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednego znaku (np. osobno nazwy i osobno logo firmy lub dwóch różnych znaków) opłata za przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej dla drugiego i kolejnych znaków to tylko 2100,oo złotych.


Z DOJAZDEM DO KLIENTA
(na terenie całego kraju)

Poniższe ceny obejmują max. dwukrotny dojazd do klienta w związku z realizacją usługi.

Usługa kompleksowa realizowana z dojazdem do klienta na terenie:


miasto WARSZAWA i bliskie okolice:

W ramach aktualnej promocji dojazd do Klienta na terenie Warszawy i bliskich okolic jest BEZPŁATNY !
(usługa z dojazdem realizowana w cenie usługi stacjonarnej).

Cena usługi wynosi: 3600,oo złotych,
a w przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednego znaku (np. osobno nazwy i logo), opłata za usługę sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej dla drugiego i kolejnych znaków realizowana jednocześnie z pierwszym znakiem wynosi tylko: 2100,oo złotych.


miasta KRAKÓW, ŁÓDŹ, SZCZECIN, KATOWICE, WROCŁAW, POZNAŃ, TRÓJMIASTO:

Cena usługi wynosi: 4800,oo złotych,
a w przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednego znaku (np. osobno nazwy i logo), opłata za usługę sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej dla drugiego i kolejnych znaków realizowana jednocześnie z pierwszym znakiem wynosi tylko: 2100,oo złotych.


POZOSTAŁE miasta i miejscowości:

Cena usługi wynosi: 3600,oo złotych
+ koszt dojazdu zależny od odległości,
a w przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednego znaku (np. osobno nazwy i logo), opłata za usługę sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej dla drugiego i kolejnych znaków realizowana jednocześnie z pierwszym znakiem wynosi tylko: 2100,oo złotych.


Aby uzyskać szczegółową kalkulację ceny dojazdu do danej miejscowości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.U W A G A !

Zakres usługi kompleksowej w opisanych powyżej trzech wariantach realizacji jest jednakowy.
Różnica sprowadza się jedynie do technicznego sposobu realizacji usługi (stacjonarnie, korespondencyjnie lub z dojazdem do klienta).
Wybierz wariant najdogodniejszy dla siebie!Powyższa cena nie obejmuje opłat urzędowych za przyjęcie zgłoszenia, które klient dokonuje samodzielnie ze swojego rachunku bankowego. Opłaty muszą być dokonywane w walucie euro. Opłata podstawowa za przyjęcie zgłoszenia to kwota od 850,oo euro, a jej ostateczna wysokość wyliczana jest po sporządzeniu dokumentacji i zależy od ilości klas towarowych i/lub usługowych wg. klasyfikacji nicejskiej do których będzie odnosił się znak (zakres i rodzaj działalności wykonywanej pod zgłaszanym znakiem). Procedura realizowana jest przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO (dawniej Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM) w Hiszpanii.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
związane z procedurą zastrzeżenia nazwy / logo firmy.
Płatności za usługę można dokonać w jeden z niżej wymienionych sposobów:

- PRZELEWEM
na wskazany rachunek bankowy przed przystąpieniem do realizacji usługi.

- GOTÓWKĄ
w dniu konsultacji rozpoczynającej realizację zlecenia.

- W inny, indywidualnie uzgodniony sposób.
LICZY SIĘ
DOŚWIADCZENIE I PRAKTYKA.
ponad
20 lat
doświadczenia!


... i to się liczy!
KONTAKT
DODATKOWE INFORMACJE:

6 0 6 . 6 3 3 . 4 4 8
     

k o n t a k t @ o c h r o n a - m a r k i . p l
Zapraszamy.
Więcej informacji nt. zastrzeżenia
i ochrony marki znajdziesz w PORADNIKU
opracowanym przez naszych specjalistów.
® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Białystok ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Bydgoszcz ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Gdańsk ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Gorzów ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Katowice ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Kielce ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Kraków ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Lublin ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Łódź ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Olsztyn ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Opole ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Poznań ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Rzeszów ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Szczecin ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Toruń ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Warszawa ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Wrocław ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Zielona Góra ®
® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ®       PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie       ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy ® ochrona marki ® dodaj ® / r do nazwy i logo ® zastrzeżenie logo firmy | zastrzeżenie nazwy firmy | rejestracja logo firmy | rejestracja nazwy firmy | zastrzeżenie znaku graficznego firmy | zastrzeżenie znaku towarowego firmy | rejestracja znaku graficznego firmy | rejestracja znaku towarowego firmy ® zastrzeżenie logo, zastrzeżenie marki, zastrzeżenie nazwy firmy, zastrzeżenie nazwy produktu, zastrzeżenie oznaczeń słownych lub graficznych ® znak towarowy / tekstowy / graficzny / nazwa / marka / slogan / znak firmowy rejestracja - ochrona prawna - ® / r       WYCENA MARKI / WYCENA ZNAKU TOWAROWEGO / WYCENA LOGO / WYCENA NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU / WYCENA SLOGANU REKLAMOWEGO / WYCENA HASŁA / WYCENA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH / SZKOLENIE /       PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie      wycena marki, znaku towarowego, logo, nazwy firmy lub produktu, sloganu , hasla reklamowego, innych oznaczen slownych lub graficznych – szkolenie.       ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ®       ZASTRZEŻENIE LOGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY | REJESTRACJA LOGO FIRMY | REJESTRACJA NAZWY FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY       PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie       ZASTRZEŻENIE LOGO, ZASTRZEŻENIE MARKI, ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY, ZASTRZEŻENIE NAZWY PRODUKTU, ZASTRZEŻENIE OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH.       ZNAK TOWAROWY / TEKSTOWY / GRAFICZNY / NAZWA / MARKA / SLOGAN / ZNAK FIRMOWY REJESTRACJA - OCHRONA PRAWNA - WWW.LOGO.SPECJALISTA.WAW.PL - ® / R       ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ®       ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ®       ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ®       ZASTRZEŻENIE LOGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY | REJESTRACJA LOGO FIRMY | REJESTRACJA NAZWY FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY       ZASTRZEŻENIE LOGO, ZASTRZEŻENIE MARKI, ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY, ZASTRZEŻENIE NAZWY PRODUKTU, ZASTRZEŻENIE OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH.       ZNAK TOWAROWY / TEKSTOWY / GRAFICZNY / NAZWA / MARKA / SLOGAN / ZNAK FIRMOWY REJESTRACJA - OCHRONA PRAWNA - WWW.LOGO.SPECJALISTA.WAW.PL - ® / R       ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy ® ochrona marki ® dodaj ® / r do nazwy i logo ® zastrzeżenie logo firmy | zastrzeżenie nazwy firmy | rejestracja logo firmy | rejestracja nazwy firmy | zastrzeżenie znaku graficznego firmy | zastrzeżenie znaku towarowego firmy | rejestracja znaku graficznego firmy | rejestracja znaku towarowego firmy ® zastrzeżenie logo, zastrzeżenie marki, zastrzeżenie nazwy firmy, zastrzeżenie nazwy produktu, zastrzeżenie oznaczeń słownych lub graficznych ® znak towarowy / tekstowy / graficzny / nazwa / marka / slogan / znak firmowy rejestracja - ochrona prawna - www.logo.specjalista.waw.pl - ® / r       ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ®       WYCENA MARKI / WYCENA ZNAKU TOWAROWEGO / WYCENA LOGO / WYCENA NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU / WYCENA SLOGANU REKLAMOWEGO / WYCENA HASŁA / WYCENA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH / SZKOLENIE /       wycena marki, znaku towarowego, logo, nazwy firmy lub produktu, sloganu , hasla reklamowego, innych oznaczen slownych lub graficznych – szkolenie.
® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Białystok ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Bydgoszcz ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Gdańsk ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Gorzów ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Katowice ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Kielce ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Kraków ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Lublin ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Łódź ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Olsztyn ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Opole ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Poznań ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Rzeszów ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Szczecin ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Toruń ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Warszawa ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Wrocław ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Zielona Góra ®
® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ® ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® ZASTRZEŻENIE LOGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY | REJESTRACJA LOGO FIRMY | REJESTRACJA NAZWY FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY ZASTRZEŻENIE LOGO, ZASTRZEŻENIE MARKI, ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY, ZASTRZEŻENIE NAZWY PRODUKTU, ZASTRZEŻENIE OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH. ZNAK TOWAROWY / TEKSTOWY / GRAFICZNY / NAZWA / MARKA / SLOGAN / ZNAK FIRMOWY REJESTRACJA - OCHRONA PRAWNA - WWW.LOGO.SPECJALISTA.WAW.PL - ® / R     ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy ® ochrona marki ® dodaj ® / r do nazwy i logo ® zastrzeżenie logo firmy | zastrzeżenie nazwy firmy | rejestracja logo firmy | rejestracja nazwy firmy | zastrzeżenie znaku graficznego firmy | zastrzeżenie znaku towarowego firmy | rejestracja znaku graficznego firmy | rejestracja znaku towarowego firmy ® zastrzeżenie logo, zastrzeżenie marki, zastrzeżenie nazwy firmy, zastrzeżenie nazwy produktu, zastrzeżenie oznaczeń słownych lub graficznych ® znak towarowy / tekstowy / graficzny / nazwa / marka / slogan / znak firmowy rejestracja - ochrona prawna - www.logo.specjalista.waw.pl - ® / r ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ®  WYCENA MARKI / WYCENA ZNAKU TOWAROWEGO / WYCENA LOGO / WYCENA NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU / WYCENA SLOGANU REKLAMOWEGO / WYCENA HASŁA / WYCENA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH / SZKOLENIE / wycena marki, znaku towarowego, logo, nazwy firmy lub produktu, sloganu , hasla reklamowego, innych oznaczen slownych lub graficznych – szkolenie.
® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Białystok ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Bydgoszcz ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Gdańsk ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Gorzów ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Katowice ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Kielce ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Kraków ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Lublin ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Łódź ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Olsztyn ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Opole ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Poznań ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Rzeszów ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Szczecin ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Toruń ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Warszawa ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Wrocław ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Zielona Góra ®
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego